WIR
Zakład Usługowo-Projektowy

Portfolio:

Niektóre Nasze projekty:

  • Modernizacja dróg gminnych , powiatowych i wojewódzkich w Gminie Rudna, 
  • Przebudowa drogi nr 297 – odcinek długości 10 km 
  • Parking oraz przebudowa dróg wraz sygnalizacją świetlną dla Galerii CUPRUM ARENA przy Sikorksiego – Wrocławska w Lubinie 
  • Przebudowa dróg powiatowych w ciągu ulic Piłsudskiego i Leśnej w Lubinie 
  • Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej – ul.Paderewskiego w Lubinie

 Plany:

Realizacje: